Bảng giá dịch vụ

ThanhLike.com cung cấp tất cả dịch vụ tương tác mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube, Shopee. Dưới đây là bảng giá dịch vụ chi tiết.

Bảng giá được cập nhật ngày 26/05/2024. Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, giá có thể biến động so với thực tế hoạt động!

Dịch vụ Facebook

Tên dịch vụ Giá cấp thành viên Giá cấp CTV Giá cấp Đại lý
Tăng like bài viết 20đ 19đ 18đ
Tăng like page 50đ 48đ 46đ
Tăng follow facebook 50đ 48đ 46đ
Tăng comment facebook 220đ 210đ 200đ
Tăng cảm xúc bài viết 50đ 45đ 40đ
Tăng đánh giá page 2.500đ 2.300đ 2.100đ
Tăng like bình luận 120đ 110đ 100đ
Tăng view video 40đ 40đ 40đ
Tăng mắt livestream
Tăng member group 50đ 45đ 40đ
Tăng VIP Like Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết

Dịch vụ Tiktok

Tên dịch vụ Giá cấp thành viên Giá cấp CTV Giá cấp Đại lý
Tăng tim tiktok 40đ 35đ 30đ
Tăng view tiktok
Tăng follow tiktok 120đ 115đ 110đ
Tăng comment tiktok 500đ 450đ 400đ

Dịch vụ Instagram

Tên dịch vụ Giá cấp thành viên Giá cấp CTV Giá cấp Đại lý
Tăng like instagram 60đ 55đ 50đ
Tăng follow instagram 80đ 75đ 70đ
Tăng comment instagram 1.000đ 950đ 900đ

Dịch vụ Youtube

Tên dịch vụ Giá cấp thành viên Giá cấp CTV Giá cấp Đại lý
Tăng sub youtube 700đ 690đ 680đ
Tăng view youtube 32đ 31đ 30đ
Tăng like youtube 60đ 55đ 50đ
Tăng comment youtube 900đ 850đ 800đ

Dịch vụ Shopee

Tên dịch vụ Giá cấp thành viên Giá cấp CTV Giá cấp Đại lý
Tăng follow shopee 200đ 180đ 160đ
Tăng like sản phẩm shopee 80đ 75đ 70đ

Các bạn xem điều kiện để trở thành CTV/Đại lý để được hưởng giá ưu đãi tại đây.

Cám ơn các bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của ThanhLike.com

BQT,